JESTEŚMY ZGODNI Z WYMOGAMI RODO

JESTEŚMY ZGODNI Z WYMOGAMI RODO

Warto rozpocząć od tego, czym jest to całe RODO, które przecież towarzyszy nam już od pewnego czasu. Rozporządzenie zostało przyjęte 27.04.2016, a weszło w życie 25 maja 2018, zastępując dyrektywę 95/46/WE.

Nowe prawo wprowadziło m.in:

  • łatwiejszy dostęp do danych,
  • wprowadzono zasadę przejrzystości informacji,
  • zapewniono obywatelom prawo do przenoszenia danych osobowych na przykład między dostawcami usług,
  • wprowadzono liczne usprawnienia na gruncie prawa do usunięcia danych z wybranych zbiorów,
  • wprowadzono prawo do bycia niezwłocznie poinformowanym w razie ataku hakerskiego (co może na przykład znacząco zwiększyć nasze szanse na zablokowanie kluczowych informacji i danych, wraz z kartą płatniczą),
  • położono duży nacisk na wdrożenie technologii szyfrowania danych.

Wraz z przejściem przez naszą firmę audytu bezpieczeństwa, możecie być Państwo spokojni o to, że Wasze dane wrażliwe są przechowywane w odpowiedni sposób, zgodny z wymogami rozporządzenia. Pozwala nam to stwierdzić, że bezpieczeństwo obiegu informacji jest kolejną kwestią, w której staramy się być najlepsi na rynku 🙂