JESTEŚMY ZGODNI Z WYMOGAMI RODO

Warto rozpocząć od tego, czym jest to całe RODO, które przecież towarzyszy nam już od pewnego czasu. Rozporządzenie zostało przyjęte 27.04.2016, a weszło w życie 25 maja 2018, zastępując dyrektywę 95/46/WE. Nowe prawo wprowadziło m.in: łatwiejszy dostęp do danych, wprowadzono zasadę przejrzystości informacji, zapewniono obywatelom prawo do przenoszenia danych osobowych na przykład między dostawcami usług, […]